Regulamin

§ 1. Dane Serwisu

Serwis należy do firmy: Ivo-Net Iwona Gackowska
NIP: 583-199-47-09
REGON: 221018227

Nazwa Serwisu: zlotoweczka.com
E-mail Administratora Serwisu: netele11@gmail.com
Regulamin ważny od: 07.08.2007
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 01.07.2015

§ 2. Definicje Pojęć

'serwis' - Serwis zlotoweczka.com
'użytkownik' - Użytkownik Serwisu zlotoweczka.com
'konto' - Konto rozliczeniowe użytkownika
'admin/administracja' - Administrator oraz właściciel serwisu zlotoweczka.com - Netele

§ 3. Informacje Ogólne

1. Do programu może zapisać się każdy kto spełnia poniższe warunki:
a) ma ukończone 13 lat;
b) posiada Polskie Konto Bankowe lub zweryfikowane konto PayPal;
c) zna język polski w stopniu komunikatywnym;
d) wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkiego rodzaju E-maili reklamowych oraz odwiedzania stron reklamodawców;

2. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego należy podać dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym. Podanie danych nie pełnych lub nie zgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane jako oszustwo.

3. Z jednego domostwa, z jednego komputera, z jednego adresu IP może być założone wyłącznie jedno konto w serwisie.


§ 4. Statusy VIP, Prawa i Obowiązki Użytkownika

1. Każdy użytkownik serwisu podczas rejestracji otrzymuje status zwykłego użytkownika i ma prawo do wykupienia Premiowanego Członkowstwa.

2. Status zwykłego użytkownika jest dożywotni.

3. Użytkownik ma prawo:
a) w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w serwisie i skasować swoje konto wraz z wszystkimi danymi oraz zarobkami;
b) brać udział w konkursach i promocjach organizowanych przez serwis;
c) wziąć urlop maksymalnie na 30 dni;
d) swoje zarobki w programie może przeznaczyć na:
- zakup reklamy;
- wypłatę zarobionych srodków na Polski Konto Bankowe, zweryfikowane konto PayPal lub jako doładowanie telefonu komórkowego;
e) do wglądu w swoje dane i ich poprawiania.

4. Użytkownik ma obowiązek:
a) przynajmniej raz na 14 dni zalogować się na swoje konto w serwisie i odwiedzić jedną ze stron Reklamodawców, wykonując poprawnie zadanie;
b) dbać o swoje konto, a przedewszystkim nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim;
c) odbierać E-maile reklamowe;
d) odwiedzać strony Reklamodawców;
e) znać treść Regulaminu oraz osobnych Regulaminów poszczególnych konkursów oraz ich przestrzegać;
f) utrzymywać dobre imię programu;
g) być użytkownikiem aktywnym.

5. Użytkownik, który nie zalogował się w serwisie w ciągu kolejnych 90 dni traci wszelkie prawa do konta.


§ 5. Zarobki i Premie

1. Użytkownik ma prawo do polecania programu innym i z tego tytułu otrzymuje prowizję w wysokości:
I Poziom - 25%

2. Aby otrzymać wynagrodzenie od poleconych należy wykazać się dzienną aktywnością w wysokości 20% tego, co danego dnia wyklikał polecony.

3. Za zapis do programu użytkownik otrzymuje premię w wysokości 20 groszy.


§ 6. Wypłaty

1. Użytkownik może zlecić wypłatę po uzbieraniu minimum dla następującyh form wypłaty:
a) 15 złotych na Polskie Konto Bankowe;
b) 10 złotych na zweryfikowane konto PayPal;
c) 5 złotych jako doładowanie telefonu komórkowego.

2. Powyższe minima wypłaty obowiązują dla zwykłych użytkowników. Niższe progi wypłaty posiadają premiowani użytkownicy. Aby wypłacić pieniądze należy przejść do działu "Wypłata".

3. Wypłaty są realizowane na Polskie Konta Bankowe, zweryfikowane konto PayPal oraz jako doładowanie telefonu komórkowego bez żadnej prowizji.

4. Wypłaty realizowane są w ciągu nie dłuższym niż 30 dni roboczych, licząc od daty zlecenia wypłaty. Wypłaty dla premiowanych użytkowników realizowane są ostaniego dnia miesiąca.

5. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny rachunek dokonać rozliczenia z tytułu obowiązku podatkowego.


§ 7. Sprzedaż Konta, Reklam, Poleconych

1. Użytkownik, który zdecyduje sie odsprzedać swoje konto w serwisie musi kolejno spełnić poniższe warunki:
a) poinformować o tym fakcie administrację serwisu i oczekiwać na jej zgodę;
b) należy wysłać link do aukcji gdzie zostało konto sprzedane.

2. Administracja nie wyraża zgody na sprzedaż "Uplina".

3. Administracja nie wyraża zgody na sprzedaż poleconych.

4. Administracja nie wyraża zgody na sprzedaż reklam z zarobków, darmowych reklam oraz reklam z tytułu premiowanego członkostwa.


§ 8. Kary i Bany

1. Konto w programie może zostać usunięte za:
a) nie zalogowanie się na swoje konto dłużej niż 90 dni;
b) sprzedaż reklam, poleconych lub konta niezgodną z Regulaminem;
c) posiadanie więcej niż 1 konta;
d) próbę oszukania serwisu i jego użytkowników;
e) działanie na niekorzyść programu i jego użytkowników;
f) rozsyłanie SPAM-u (patrz § 9.);
g) publiczne oczernianie serwisu lub administacji np. na forum;
h) wyrażanie się w sposób wulgarny i nieetyczny w stosunku do admina oraz innych użytkowników serwisu;
i) podanie nie kompletnych lub nie zgodnych ze stanem faktycznym danych personalnych w swoim profilu oraz podczas rejestracji.

2. Konto w programie może zostać zablokowane za:
a) kliknięcie 5 razy w miesiącu w tzw. Cheat Link, (admin zastrzega sobie możliwość umieszczania cheat linku w programie w dowolnej formie bez uprzedzenia);
b) 15 błędnych kliknięć w miesiącu w tzw. numer turing;
c) nie zaliczone 2 bramki potwierdzające.

3. Odblokowanie konta jest możliwe po wcześniejszym kontakcie z administracją serwisu przez dział: Kontakt.


§ 9. SPAM

1. Całkowity zakaz promowania swojego linku polecającego do osób nieznanych (dotyczy także bannerów).

2. Przy wykryciu tej formy reklamowania serwisu, użytkownik traci wszystkie swoje zgromadzone zarobki na koncie oraz zostają anulowane wszystkie zlecone wypłaty.

3. Zakaz umieszczania swojego linka dotyczy:
a) grup dyskusyjnych;
b) rozsyłania (również przez osoby trzecie) poczty do osób nieznajomych i tych którzy sobie tego nie życzą poprzez E-mail lub GG;
c) rozsyłania (również przez osoby trzecie) linku na forach dyskusyjnych za pomocą PW (Prywatnej Wiadomości) do osób nieznanych.


§ 10. Polityka Prywatności

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity, z późn. zm.), wszystkie dane osobowe zebrane przez serwis zlotoweczka.com bedą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień złożonych drogą elektroniczną na adres E-mail podany podczas rejesracji.

2. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz wyraża zgodę na otrzymywanie E-maili reklamowych.

3. Wszystkie podane przez użytkowników serwisu dane są przechowywane przez serwis zlotoweczka.com i nie bedą one udostępniane firmom, ani osobom trzecim do jakichkolwiek celów, w tym także marketingowych.

4. Tylko program zlotoweczka.com ma prawo do rozsyłania E-maili reklamowych do użytkowników zarejestrowanych w serwisie.


§ 11. Postanowienia Końcowe

1. Wszystkie znaki towarowe zamieszczone w serwisie zlotoweczka.com są zastrzeżone przez swoich wlaścicieli. Nazwy produktów, znaki firmowe, symbole handlowe, nazwy handlowe, slogany są własnością odpowiednich firm i są chronione miedzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

2. Admin serwisu zlotoweczka.com zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

3. Wszelkie spory wynikające pomiędzy serwisem, a użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu, jeżeli będzie to niemożliwe, wszelkie spory bedą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Gdyni, właściwy dla siedziby właściela serwisu.

4. Rejestrując się w serwisie zlotoweczka.com użytkownik akceptuje warunki powyższego Regulaminu oraz podległych regulaminów konkursowych.

5. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zaakceptowanie Regulaminu nie może posiadać konta w serwisie zlotoweczka.com.

6. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem serwisu zlotoweczka.com i go przestrzegać.Serwis należy do firmy: Ivo-Net NIP: 583-199-47-09 REGON: 221018227

Praca w internecie | AntySPAM | Dochodowy Internet | Hosting IONIC.pl